Време е да помислите….

Тази икономическа криза, която се появи, какво е тя ?

Какво представлява ? Тя е една гадна, гнусна спекулация, една лъжа ! Постарайте се да помислите!….

Време е да помислите

Нашите телевизионни приемници, вестниците, радиото и медиите изобщо ни представят информация за една неизбежна криза, която прониквала навсякъде и влияела неблагоприятно върху всички аспекти на нашия живот, правила го по-труден. Съседите ни, хората на улицата, колегите, преподавателите в университетите и изобщо всички повтарят чутото (нали следят новините, за да бъдат в час с актуалното) и ефектът на мултипликацията е на лице, напълно и в цял размер. Думичката „криза“ , отеква, като ехо, гони всички, и в крайна сметка кризата си идва. Навярно наистина някаква си голяма институция, в някаква си огромна федерация, е фалирала и това е оказало неблагоприятни последици. Смятам, че последиците от нашето хленчене и повтарянето на думичката „криза“ обаче имат дори пагубен ефект. Последвалата стагнация (момент на застой в икономиката), е всъщност по-големият проблем. Да продължаваме да повтаряме казаното от медиите, че сме в криза, е същото като да вярваме, че сме болни, защото лекарят ни е поставил такава диагноза. Но лекарят печели от това, той ни поставя диагнозата и ни предписва лекарства, от което пък печели фармацевтичната индустрия, тъй като закупуваме медикаментите и започваме да се лекуваме… а понякога лекарите си въртят сами бизнес и играят двойна игра. Кръгът се затваря. Постарайте се да помислите!

Автор: Мартин Тошков