Предателство

Предателство

Предателство

О, свят нищожен, свят неудържим,

в свойте низки страсти и “мечти”.

Самоубиец, грозна твар, неумолим

предател на твореца, който те “роди”!

Къде е красотата, твоята невинност, простота,

къде е тишината мъдра, любовта?!

Къде е Югът, волните криле размахал,

къде са вярата, животът и борбата?!

Кой демон черни се всели в теб,

кой те подмами с усмивка блага?!

Кой със страстни устни ти прошепна “Вярвай в мен!”

и ти повярва на слепец?! Предател!