Ще хапна това кексче, а после ще го изгоря

Сега искам всички много внимателно да прочетете и осмислите информацията, която ще получите от редовете по- долу!

За да подкараме колата си първо сипваме бензин, за да светне нощната лампа първо й осигуряваме електричество! Голяма част от нашия бит и ежедневие се подчиняват на тази последователност и това е най- вероятната причина да се вярва, че и човешкото тяло следва същия принцип. Не се тревожете, целта ми не е да не ядете сладкиши, а да „поправя” знанията ви. Освен това ще ви споделя, кога е правилния момент за кексчето, ако се тревожите за фигурата си, но за това можете да прочетете чак в края на текста. Имате ли търпение?

Ще хапна това кексче, а после ще го изгоря

Живите организми са преминали еволюционен процес отнел милиони години. През този период различните форми на живот се сблъскват с всевъзможни ситуации, предизвикателства и трансформации. Оцелявали са най- силните, най- приспособимите и най- интелигентните. Де се спрем на механизмите, които са отличили „най- приспособимите”. Всъщност в тази статия ще разгледаме един конкретен механизъм. Това е поддържането на енергиен запас и енергиен резерв, чрез които организмите осъществяват всички необходими процеси за да съществуват. При екстремни ситуации и враждебни условия растенията и животните са способни са съществуват без храна, вода или кислород(това знаете са участниците в процесите, даващи ни енергия) за определени интервали от време благодарение на съответните си резерви! Ето какво е положението при нас хората: