Шест кокошки

Корупцията съществува още от древността. Редица държави са се опитвали, с различни законодателни актове и реформи, да я изкоренят, но до наши дни тя продължава да съществува. В България, както и навсякъде по света, тя  е наболяла тема, която засяга цялото  общество. Даването на пари или обещаването на услуги в замяна на нещо, е част от ежедневието ни и се случва постоянно. Като започнем от администрацията и стигнем до  съдебната власт. Директният контакт с хора от властта, представляващи държавата и закона, предразполага още повече искането или предлагането на подкуп.  Редица са причините да се дискутира тази тема толкова много. Тя заплашва правата на човека, законноста, а и спрведливостта във всяка една общност. Корупцията е една от основните пречки за икономическото развитие на държавите и запазване на моралните устои на всяко едно общество. България е една от страните в Европейския съюз с най-големи „дупки” в законодателството, свързани със заобикаляне на закона –  измами, рекет, корупция.