Авангардизъм – изкуство, което отрича изкуството

Как възникват т. нар. творци авангардисти...

09.12.2016

Картини с изображения на абстрактни форми, двуизмерни конструкции и повече от една перспективи, причудливи скулптурни творби, които наподобяват фигури от сънищата, музикални композиции, в които сякаш няма музика, а случаен шум или безразборно изсвирени ноти – това на пръв поглед е авангардизмът в изкуството и той има съвсем логични причини да съществува и да бъде популярен.

Колкото и абсурдно да звучи, съвсем естествено е през 19 и 20 век да се появят контрапункти на дадено течение в изкуството. И докато определени течения в музиката и жанрове в сценичното изкуство, печелят популярност и са общоприети, възникват т. нар. творци авангардисти, които се стремят да създават елитарно изкуство, предназначено за тесен кръг от зрители и доста дискутирано и отричано от масите.

Изкуството, което отрича изкуството или така нареченият авангардизъм

Ранният авангардизъм възниква във Франция през 1905 г. и бързо завладява творческите кръгове в Европа. Най-ясна дефиниция за авангард в изкуството може да дадем чрез превода на самата дума avan-garde от френски – „изпреварващ времето си“, „водещ“.

Авангардизъм

Съвременен авангардизъм

Първоначално думата се употребява във военната терминология, но навлиза в изкуството и естетиката. Авангардизъм в изкуството намира проявления в литературата, театъра, музиката, изобразителното изкуство.

Вижте още: Нестандартни бижута с послания

Творците, занимаващи се с авангардизъм твърдят, че правят революционни промени във всяка една област на изкуството. Те отричат и проблематизират добре познатите похвати в изкуството като търсят иновативност, креативност, нов поглед и нови изразни средства за въплътяване на творческите си идеи и виждания. В стремежа да обяснят своите творби, творците авангардисти съпровождат изкуството си с манифести и теории.

Световноизвестен български авангардист, занимаващ се с модерна скулптура и пластично изкуство, е Христо Явашев – Кристо.

Световноизвестен български авангардист

Плаващите кейове на Христо Явашев – Кристо

Френският композитор и диригент Пиер Булес – новатор в експерименталната музика и носител на 26 награди „Грами“, който почина на 6 януари 2016 г. на 90 годишна възраст.
Руски авангардисти са Маяковски, Хлебаров, Кандински.
Популярни съвременни течения на авангардизма са инсталациите, бодиарт, кинетично и концептуално изкуство.

Гост автор: Анелия Георгиева

Етикети:

За автора

Списание VIP