Да бъдеш оптимист, реалист или песимист?

Ти избираш...

26.06.2017

Да бъдеш оптимист – благодетел или враг? Да бъдеш реалист – истина или измама? Да бъдеш песимист – избор или черногледство?

Да бъдеш оптимист, реалист или песимист – кое избираш?

Оптимистът

Оптимистът е човек, който вижда нещата по много по-ведър начин, за разлика от реалиста и песимиста. Оптимистът е винаги позитивно настроен, винаги има големи очаквания от предстоящи събития, на които резултатът не е известен на никого. Но въпреки всичко неговите очаквания са винаги много високи. Той вярва, че винаги всичко ще е наред и ще се подреди както трябва.

Реалистът

Реалистът е човек, който винаги премерва дадения риск и вижда вероятността нещо да завърши добре или пък да се окаже противно на очакванията на един оптимист и всичко да завърши не както трябва. Каквото и да се каже на реалиста, той знае какво да очаква. Той премерва всички положителни и отрицателни точки по даден въпрос и просто изчаква да разбере крайния резултат от дадена ситуация, без да се надява на повече или на по-малко.

Да бъдеш оптимист, реалист или песимист?

Оптимист или реалист?

Песимистът

Песимистът е човек изпълнен със страхове. За него, в каквато и ситуация да попадне, винаги очакванията са отрицателни. Дори и някой да каже, че нещо ще завърши добре и всичко ще е с щастлив край, той не може да повярва в благополучието.

Действителността

Действителността обаче е съвсем друга. Изборът на всеки човек е различен. Макар че това човек да е оптимист, реалист или песимист реално не зависи само и единствено от него самия. Средата, в която е израснал човек е много важна предпоставка за цялостния избор на даден човек и неговите възгледи за живота. Това, което даден човек вижда още от ранна възраст и хората, с които е израснал влияе за по-нататъшният му избор и неговото виждане за нещата и събитията, случващи се в неговия живот. И тези хора влияят дали даден човек ще гледа на живота през ,,розови очила‘‘ или ще бъде черноглед.

Така че в действителност всичко започва още преди да сме се родили. Това какъв един човек иска и трябва да бъде, не зависи изцяло от него самия. Всичко е един кръговрат.

Да бъдеш оптимист, реалист или песимист?

Песимист?

Какво би било, ако…

Ако имахме избор и това да изберем дали да гледаме на живота по-ведро или по-мрачно, зависеше изцяло от нас самите… какво щеше да бъде? Ако има избор и този избор е повече оптимизъм и реализъм, и по-малко песимизъм, и хората гледаха по-ведро на живота, тогава нещата щяха да изглеждат по много по-хубав начин.

Но дали това е възможно? Може би, ако всеки човек се опита да предаде чрез себе си на ближния малко позитивизъм, нещата биха могли да изглеждат малко по-положително.

Може да не сме оптимисти, но можем да се опитаме да предадем оптимизъм на нашите деца! Макар и да не е лесна тази задача, си струва да се опита…

Гост Автор: Теодора Тенев

teodora.tenev@gmail.com

Етикети:

За автора

Списание VIP