Екипни игри в офиса

Само за иновативни компании...

16.08.2016

Всички знаем, че успехът на дадена компания зависи от нейните служители. Иновативните компании разбират това, ето защо те инвестират време, усилия и ресурси в своите служители – планират специални мероприятия и дори организират игри в офиса, за да могат по забавен начин да обвържат своите служителите с компанията.

Офис игрите заемат все по-важно място и се използват като успешен инструмент, благодарение на който се постигат високи нива на ангажираност и мотивация у служителите, а също така се намалява стреса на работното място.

Ползите от провеждането на екипни игри в офиса са в няколко направления:

  1. Разнообразяват работния процес – рано или късно работата ни поглъща и се превръща в рутина, а денят ни става монотонен. Точно в такъв момент офис игрите могат да бъдат много полезни и да доведат до положителна промяна. Тези игри не само дават възможност за почивка от работния процес, но също така променят нагласата и емоционалното състояние на служителите. Доказано е, че ако дадете възможност на мозъка ви да си почине и да го разсеете с нещо съвсем различно от това, с което сте се занимавали до преди малко, продуктивността ви ще се покачи значително.
Ефективни екипни игри в офиса

Игрите в офиса разнообразяват работния процес

Вижте още: В търсене на по-висока заплата

  1. Чрез тях се постигат конкретни цели – можете да моделирате игрите така, че да постигнете предварително поставените цели каквито са: сплотяване на екипи , подобряване на комуникацията, развиване на креативното мислене /spaghetti challenge/. Офис игрите, подбрани спрямо желания краен резултат и комуникирани правилно с екипите, гарантирано ще окажат резултат и то на мига. Изводите, след дадената игра, ще помогнат на вашите колеги да променят гледната си точка и да внимават повече в комуникацията с останалите. Ще получат повече яснота и на много въпроси, свързани с взаимоотношенията с колегите си, на които преди това не са намирали отговор. Пример: игра със сгъване на лист хартия със затворени очи. Едни и същи указания за всички, а резултатът е всевъзможни фигури, почти без никакво съвпадение с тези на останалите участници. Защо се получава така? Как хората възприемат информацията и я пречупват през собствената си гледна точка? До отговора на тези въпроси можете да достигнете заедно със своите колеги.
  1. Подобряват работната атмосфера. Офис игрите трябва да са кратки и да има забавен елемент в тях. В никакъв случай не трябва да се пренебрегвате факторът забавление. Смехът и доброто настроение, което ще създадете ще помогнат за подобряване на емоционалното състояние на вашите служители, а това неминуемо ще доведе и до по – благоприятна работна атмосфера. Идеален пример за игра с много креативност и смях са латералните загадки. Латералното мислене е основано на разбирането за мозъка като за самоорганизираща се информационна система, която функционира, като позволява на информацията да се подрежда сама в категории. То позволява на мислителя да пренарежда различните модели и категории, за да развива нови идеи. Докато традиционното логическо мислене е ограничено и използва 10% от възможностите на човешкия мозък, толатералното мислене е инструмент за използване на останалите 90%.Тези игри дават възможност за участие на всички колеги от екипа. По този начин се осъществява непрекъсната комуникация и обща цел – разрешаването на конкретен казус, за който участниците са получили оскъдна информация. За да разгадаят загадката трябва да задават въпроси. Интересно е да се наблюдава поведението на хората по време на разрешаването на дадена данетка – изслушват ли се, внимават ли с детайлите, кои са по-активните участници, кои са тези, които предлагат оригинални идеи. Тази информация може да е от изключително голяма полза за мениджърите на екипи.
Екипни игри в офиса

Чрез игрите в офиса се постигат конкретни цели

Добрата новина е, че за организирането на подобни офис игри не е нужно да инвестирате много време и ресурси. Реализирането също не отнема много от работното време на вашите служители. Ползите от такива игри обаче са в различни насоки: откъсват хората от монотонния работен процес, чрез тях лесно могат да се постигнат високи резултати по отношение на работа в екип, подобряване на комуникацията, повишаване на настроението, което неминуемо води и до подобряване на работната атмосфера. Вашите служители ще бъдат мотивирани и ще се чувстват свързани с компанията, а това автоматично ще рефлектира в отношението им към поставените задачи. Те ще работят с желание, страст и ентусиазъм и ще постигат високи резултати.

Вижте още: Как да организирате успешен тиймбилдинг

Чрез играта и съпреживяването хората възприемат, запомнят и учат много по-лесно. Изборът на офис игри в днешно време е изключително лесен. Можете да използвате настолни игри /пример за подходяща офис настолна игра е дженга/, да използвате въображението си или да заложите на  готови софтуерни приложения.

Изборът зависи от това каква е предварителната цел, която сте си поставили. Резултатите са гарантирани и много положителни. Не се страхувайте да експериментирате.  Най-добрите работодатели го правят, последвайте техния добър пример.

Гост автор: Ива Иванова

Етикети:

За автора

Списание VIP