Как да тълкуваме езика на тялото правилно

Ето няколко лесни начина...

25.04.2013

Да умееш да тълкуваш езика на тялото е чудесно, но е важно да се помни, че никой жест не бива да бъде тълкуван самостойно. Всеки жест е като отделна дума, в контекста на изречение, в случая – жестови снопове. Ако например някой, с когото говорите стои със скръстени крака и ръце, мушнати между тях, това невинаги ще означава, че този човек поставя бариера спрямо Вас. Може просто да му е студено в момента. Важно е да наблюдавате и виждате цялостната картина, която се случва пред очите Ви.

Представяме Ви няколко лесни начина как да тълкуваме езика на тялото правилно:

Жестове в контекст – към казаното до тук, ще добавя и заобикалящата среда – контекста. Ще използвам горния пример. Представете си същата ситуация, но Вие и Вашият събеседник стоите на пейка в парка и духа вятър. Е, тогава, със сигурност може да се потвърди, че на човека му е студено и ще е разумно да го заведете на някое топло място, където да продължите разговора си.

Други фактори – много са нещата, които могат да повлияят на езика с жестове и да изпратят грешни послания. Това може да са различни болести или дрехи, които ограничават подвижността. Вземете предвид и това, когато започнете наблюденията си.

Как да тълкуваме езика на тялото правилно

Лесни начини, как да тълкуваме езика на тялото

Общественото положение – важен елемент от науката за жестовете е да се прецени правилно положението на човека в обществото. Според наблюдения, хората, намиращи се по – високо в йерархията, отлично боравят с огромен речников запас от думи и техните жестове са сведени до минимум. Не очаквайте такъв човек да ръкомаха емоционално, ако говорите с него. Пригответе се Вие да бъдете наблюдаван и оценен, в подобна ситуация.

Забавяне на действието – много от жестовете, които днес използваме, сме придобили още в ранна детска възраст. Тогава сме ги правили бързо и несъзнателно. С годините те се променят, завоалират се, но наблюдателният събеседник може лесно да ги улови. Например, ако малко дете излъже майка си, то веднага ще прикрие устата си с ръка, изобличавайки своята лъжа. Възрастният човек несъзнателно прави същият жест, когато лъже, само че вече, доста по-забавено. Когато изрича лъжата, ръката на въпросния човек ще се вдигне в посока на устата, но е много вероятно, в последния момент, преди да я прикрие, само леко да докосне устните или носа си. Същото важи и за моментите, когато казваме нещо, което не е редно или общоприето. Дори да сме сами и да чатим с някой, пишейки нещо подобно, инстинктивно прикриваме устата си с ръка, яка или каквото хванем. Става за части от секундата и не го осъзнаваме, но обърнете внимание, когато Ви се случи, ще забележите този интересен факт.

Вижте различните жестове по света

Лицемерен език на тялото – или казано по друг начин, можем ли да лъжем толкова добре, че да синхронизираме етикета на тялото и думите, които изричаме. Отговорът е „НЕ“. Колкото и да ни се иска, това е мисия невъзможна. Можем да използваме общоприетите положителни жестове, когато лъжем, но микросигналите на тялото ни, ще покажат лъжата – например промяна в зениците. Най-добре използваният „атрибут“ за лъжа е лицето – кимаме, усмихваме се, намигаме… но мозъкът ни има защитна реакция срещу лъжа. Докато лъжем, несъзнателно ще направим някой жест, които ще изкара нашата подлост на показ. Друг е въпросът, дали човекът отсреща е достатъчно интуитивен или наблюдателен, за да я улови.

Как да научим езика на тялото – обръщайте внимание на жестовете, които другите хора правят, докато говорят помежду си или с Вас, обръщайте внимание и тълкувайте и собствените си жестове. Вие знаете езика на тялото, остава само да отворите „вратите“ на съзнанието си, за да се научите да го говорите. Междувременно, Списание VIP ще продължи да Ви дава полезни уроци по тази тема.

Автор: Анелия Мъглева

Етикети:

За автора

Списание VIP