Интуицията – можем ли да и се доверим

Вътрешен глас или свръхестествено качество

24.07.2013

Интуицията – тема за размисъл на множество психолози и изследователи от дълго време насам. Единно мнение по този въпрос все още няма. Едни смятат, че интуицията е вродено явление в нашето съзнание, други оспорват това и защитават тезата, че тя е нещо свръхестествено и я притежават само някои хора.

Интуицията – вътрешен глас или свръхестествено качество вродено само в някой от нас?

Днес повечето от нас смятат, че тя е вътрешният ни глас, който ни дава знания и убеждения, които невинаги можем да си обясним. Рядко можем да разгадаем каква информация ни се дава и дали е правилна. Някои психолози смятат, че интуицията ни дава способността да знаем предварително отговорите на някои въпроси, които ни безпокоят или по-скоро ни помага да вземем правилното решение. За тях това е вродено явление. По-често се счита, че нейната развитост зависи от опита и познанията, които трупаме в живота или в дадена област. При психологически тестове се установява, че силно интуитивните хора не мислят и не дават логично обяснение за отговорите на зададените им въпроси, докато слабо интуитивните , отговарят на базата на логика и познания.

интуицията се противопоставя на разума

Интуицията – вродена само в някой от нас?

Поради тази причина е трудно да се определи какво точно представлява интуицията, но неоспоримо е, че тя съществува, по един или друг начин в човешкия мозък и съзнание. Може би тази висша сила е кодирана във всеки от нас. Психиатърът Фредерик Гудуин казва, че тази сила е просто натрупване на знания, които не сме осъзнали и те се проявяват в подходящия момент. Да вярваме в нея или не?

Някои хора казват, че интуицията се противопоставя на разума и в дадени моменти задължително я използваме, без да съзнаваме този процес. Не е нужно да вярваме в нея, за да я прилагаме. Тя може да е вътрешният ни глас или способността да мислим по различен начин. Има хора, които споделят, че благодарение на интуицията си са се предпазили от опасности, от грешни избори и решения, дори им е помагала в семейството и бизнеса. Можем спокойно да й се доверим, като я използваме, като алтернатива на мисленето. Когато трябва да вземем важно решение, не бива да се вглъбяваме в проблема и винаги да търсим логичен и рационален отговор. Просто затваряме очи и си представяме картини. Точно тези картини могат да дадат отговор на проблема. Хората казват, в такива случаи, че са послушали сърцето си, а не разума.

Гост автор: Михаела Пехливанова

Етикети:

За автора

Списание VIP