Как да спечелим доверието на човека отсреща?

Дали ,,добротата‘‘ е заложена в нас самите..?

18.07.2017

Да спечелим доверието на даден човек съвсем не е лесна задача. Трябва да направим така, че да достигнем до дадения човек и да му покажем, че заслужаваме доверието му към нас. За да спечелим доверието на човека срещу нас, трябва да можем да изпълним някои критерии. А ако не умеем тези неща, то това означава, че не сме склонни да спечелим ничие доверие.

Как да спечелим доверието на човека отсреща?

Какво е добротата?

Да бъде човек добър означава да бъде толерантен, да се отнася към останалите хора с уважение. Да бъде мил и да не нагрубява човека отсреща. Да може да проявява разбиране и търпение към отсрещната страна. И всичко това той трябва да го прави, не защото така трябва, а защото така го чувства. Хора, които се държат добре, но това им коства твърде много усилия, то съвсем спокойно можем да кажем, че те не познават и не притежават това красиво качество – доброта.

Ако искаме да разберем дали сме добри и дали ,,добротата‘‘ е заложена в нас самите, изисква да притежаваме следните ,,компоненти‘‘, които сформират качеството ,,доброта‘‘.

Как да спечелим доверието на човека отсреща?

Бъдете добри

Толерантност

Това е качество, което е присъщо на добрите хора. Толерантността – това е, когато, макар и да виждаме, че от другата страна получаваме разминаване в мнението си за нещо с нашия събеседник, ние се опитваме да го разберем. Проявяваме разбиране към мнението на даден човек по дадена тема. Дори и нашето мнение да е друго, ние ще изслушаме нашия събеседник и ще се опитаме да бъдем толерантни и да се поставим на негово място.

Честност

Когато сме честни един към друг и не се страхуваме да кажем истината такава, каквато е, това е част от това прекрасно качество ,,доброта‘‘. Без честност не може. Ако решим да излъжем, вместо да кажем истината, съвсем скоро ще бъдем ,,разкрити‘‘ и това ще навреди на връзката ни с отсрещната страна.

Уважение

Да изпитваме уважение към даден човек означава, че когато той говори, по някакъв начин той ни е накарал да се замислим върху неговите думи и този човек е казал нещо, с което ни е помогнал и сме разбрали, че неговите съвети са ценни за нас самите и ние знаем, че той говори само смислени думи. Уважаваме даден човек, защото сме разбрали, че щом той говори, не казва празни приказки, а неща, от които бихме научили нещо.

Как да спечелим доверието на човека отсреща?

Уважавайте както хората, така и животните

Разбиране

Разбираме даден човек тогава, когато приемаме, това, което казва и прави, и ако не сме съгласни с неговите действия, първо се опитваме да го разберем, преди да се противопоставим.

Добър е този, който притежава тези качества и прави всичко това, не защото етикетът така изисква, а защото така иска да се отнася към останалите хора, както и те към самия него.

Бъдете добри! Открийте и доразвийте добрите качества, които притежавате и се опитайте да ги предадете нататък!

Гост автор: Теодора Тенев

teodora.tenev@gmail.com

Етикети:

За автора

Списание VIP