Кое кара маркетинга да работи?

... и кое прави една кампания успешна?

16.10.2017

В предходните статии споменах какво е маркетингов план и защо е важен за всеки бизнес, най-вече за малкия!

В самото начало няма как да разберете дали маркетинговият Ви план, който се изготвили е добър или лош. Но веднъж след, като повярвате в него, ще трябва да го подкрепите с търпение и вяра!

За да не извършите погрешна крачка, премисляйте списъка по-долу всеки път, когато провеждате рекламна кампания и получите отклик, който не отговаря на очакванията Ви.

Кое кара маркетинга да работи и кое прави една кампания успешна?

1. Когато за пръв път човек погледне една реклама, той не я вижда.
2. На втория път не я забелязва.
3. На третия път разбира за съществуването й.
4. На четвъртия път му се струва, че май я е виждал.
5. На петия път й хвърля бегъл поглед.
6. На шестия път си вирва носа при вида й.
7. На седмия път я прочита и възкликва: „Оле, Боже!“
8. На осмия път си казва: „Отново това проклето нещо!“
9. На деветия път се чуди дали все пак няма някаква стойност.

Кое кара маркетинга да работи?

Кое прави една маркетингова кампания успешна?

10. На десетия път пита съседа си дали вече я е пробвал.
11. На единадесетия път се пита как рекламодателя ще й избие парите.
12. На дванадесетия път му минава през ума, че вероятно е нещо хубаво.
13. На тринадесетия път му се струва, че може би има някаква стойност.
14. На четиринадесетия път си спомня, че от дълго време е искал подобно нещо.
15. На петнадесетия път е раздразнен, че не може да си позволи да го купи.
16. На шестнадесетия път си помисля, че един ден ще си го купи.
17. На седемнадесетия път си го записва.
18. На осемнадесетия път проклина мизерията си.
19. На деветнадесетия път внимателно преброява парите си.
20. Когато види рекламата на двадесетия път, той купува стоката или нарежда на жена си да го направи.

Гост автор: Анна Христова

Online Marketing & Social Media
http://creativemarketing.bg/

Етикети:

За автора

Списание VIP