Конкурс за студентско есе организирано от JCI Варна

Търси се мнението на студентите относно стената между образованието и бизнеса?

28.05.2014

JCI Варна организира конкурс за студентско есе на тема „Нека съборим стената между образованието и бизнеса“. JCI е организация, която дава шанс на младите да израстват като професионалисти, лидери, както и да ги ангажира и да създава отговорни личности.  JCI е и мястото, където може да се обучавате на лидерски и мениджърски умения.

Ето и малко повече информация за самия конкурс:

Конкурс за студентско есе със заглавието „Нека съборим стената между образованието и бизнеса“ търси мнението на младежите във Варна относно възможностите за интеграция и сътрудничество между образованието и бизнеса.

През последните години в България, а и в цяла Европа, проблемите с високите нива на младежка безработица и липсата на адаптация на учебните програми придобиха голяма обществена значимост. Съществува ли реално стена между образованието и бизнеса и как може тя да бъде съборена?  Какви действия е необходимо да се предприемат и от кого?

Конкурс за студентско есе организирано от JCI

Темата на конкурса е: „Нека съборим стената между образованието и бизнеса“

Обявеният конкурс дава думата на студентите и цели да разкрие тяхната гледна точка по тези важни въпроси. Форматът за конкурса, а именно есе, дава пълна свобода на младежите да изкажат своето мнение и не съдържа ограничения относно структурата и съдържанието.

Организатори на конкурса са младежката неправителствена организация JCI Varna (jci.bg) и новата платформа, помагаща на младите специалисти да намерят работа – Jobio (jobio.me). Инициаторите се надяват да привлекат вниманието на студентите и да получат различни мнения по въпросите, свързани с интеграцията между образованието и бизнеса.

Крайният срок за подаване на есетата е 9-ти юни на http://konkurs.jobio.me/. Повече информация за конкурса можете да намерите на официалния сайт, както и на фейсбук страницата https://www.facebook.com/events/321640807986974.

Всеки участвал ще получи грамота, а за авторите на първите десет отличени есета са предвидени специални награди.