Любовта и времето

Само времето е в състояние да разбере колко ценна е Любовта

22.08.2017

Заети със своите си проблеми, хората радко забелязват около себе си щастието и нещастието на другите. Ставаме все по-затворени в себе и все по-рядко приемаме помощ или сами помагаме. Но има неща, които не трябва да пропускаме. Това са ценните мигове с най-близките ни, споделяйки моменти заедно.

Любовта и времето – само времето е в състояние да разбере колко ценна е Любовта

Имало някога един остров, на който живеели Щастието, Тъгата, Мъдростта, Любовта и всички останали чувства. Един ден им съобщили, че скоро ще потъне, затова всички си направили лодки и отплавали. Останала само Любовта, която спокойно отложила заминаването си до последния възможен момент. Когато островът останал само педя над водата, Любовта решила да помоли за помощ.

Първо се обърнала към Алчността, но тя се оправдала:

– Съжалявам, лодката ми е пълна със сребро и злато, няма място за теб.

Тогава Любовта попитала Суетата, която минавала покрай нея в красив кораб:

– Молят те, Суета, помогни ми!

– Не мога, Любов. Цялата си мокра, ще изцапаш хубавия ми кораб.

И тъгата минавала наблизо, но на воплите за помощ отвърнала:

– О, аз съм толкова тъжна, че трябва да бъда сама.

Щастието пък било толкова заето с еуфорията си, че изобщо не я забелязало.

Вижте още: Момче за всичко

Внезапно се чул глас:

– Идвай, Любов, аз ще те взема – рекъл и един старец.

Предоволна от късмета си, Любовта изобщо не попитала къде отиват. Когато стигнали сушата, старецът продължил сам по своя път. Едва тогава тя осъзнала колко му е задължена и попитала белокосата старица Мъдрост:

– Кой ми помогна?

– Времето – отговори и Мъдростта.

– Времето? Но защо?

Мъдростта се усмихнала и отвърнала:

– Само времето е в състояние да разбере колко ценна е Любовта.

Етикети:

За автора

Виолета Петрова

Здравейте. Аз съм Виолета Петрова, съосновател на Списание VIP. Основните теми, по които пиша в списанието са в областта на личностното развитие, бизнеса и материали за интересни новини, на които попадам. За мен списанието не е работа. То е хоби, любов, семейство. Най-важното е да сме винаги иновативни, позитивни и упорити.