Какво е маркетинг на прекъсването

...и защо търговците трябва да спрат да го използват?

01.01.2018

Телевизионните реклами прекъсват любимото ни предаване, агенти на фирми за телемаркетинг не се безпокоят да ни обезпокоят, т.е. традиционният начин на рекламиране се базира на идеята да се откъсне вниманието на хората от това, което правят в момента.

Рекламирането може да се определи, като наука за създаване и позициониране на медийна информация, която прекъсва потребителя и го принуждава да предприеме определено действие. Маркетингът на прекъсването е враг на всеки, който се опитва да пести време. Прекъсвайки във всеки един момент това, което правим, търговецът практикуващ този вид маркетинг, освен че рискува да не продаде продукта си, си позволява и да пилее най-ценната ни стока – времето.

Какво е маркетинг на прекъсването и защо търговците трябва да спрат да го използват?

С оглед на написаното по-горе търговците, които разчитат на маркетинга на прекъсването, са изправени пред параграф 22.

Те трябва да се справят със следното:

1. Човешките същества разполагат с ограничено количество внимание.

2. Човешките същества разполагат с ограничено количество пари.

3. Колкото повече са предлаганите продукти, толкова по-малко са наличните пари.

Това е игра с нулев краен резултат.

4. За да привлекат внимание и повече пари, фирмите, практикуващи Маркетинг на прекъсването, увеличават разходите си.

Фирмите, които харчат повече пари за реклама, увеличават разходите си.

Какво е маркетинг на прекъсването

Фирмите увеличават разходите си за реклама

5. Подобно увеличение на разходите струва много пари. Фирмите практикуващи Маркетинг на прекъсването нямат друг избор, освен да харчат все повече и повече от фирмения бюджет.

6. Но харченето на повече пари с цел получаване на по-големи печалби, поражда още по-голям хаос и пренасищане.

7. Параграф 22: Колкото повече се харчи, толкова по-малък е смисълът на харченето. Колкото по-малък е смисълът на харченето, толкова повече се харчи.

Затова Ви съветвам, ако сте фирма или служител в такава, практикуваща Маркетинг на прекъсването, да спрете за миг и помислите дали няма друг начин, който да е по-ефективен и има дългосрочна перспектива. Дали няма начин, при който да накарате своите потребители да участват доброволно в търговски процес?

Гост автор: Анна Христова

Online Marketing & Social Media http://creativemarketing.bg/ 

Етикети:

За автора

Списание VIP