Науката на станеш богат – Уолъс Уотлъс

Забогатяването е резултат от точно определен начин на действие...

10.10.2017

Съществува наука как човек да бъде богат – това е точна наука, като математиката.

Процесът на придобиване на богатства, се случва благодарение на точни твърдения и закони. Ако човек спазва тези закони, може да забогатее до математическа точност.

Науката на станеш богат от Уолъс Уотлъс

Притежаването на пари е резултат от определен начин на действие  – хората, които правят нещата по-определен начин – забогатяват. А тези, които правят нещата по-различен начин – не, независимо колко усилия полагат. Те просто си остават бедни.

Природен закон е, че подобните причини винаги предизвикват подобни следствия. Следователно всеки човек, който се научи да прави нещата по определен начин – неминуемо ще забогатее.

Истинността на горното твърдение се доказва от следните факти:

Богатството не е въпрос на място или среда, защото ако беше така всички хора, обитаващи тези места, щяха да бъдат богати. Всички хора от една област щяха да са богати, а от друга област – бедни. И следователно – едните щяха да бъдат богати, а другите – да тънат в мизерия. Но нещата не стоят така. Ситуацията е такава, че забелязваме как хора, които живеят на едно и също място и дори упражнявайки дори една и съща професия, имат различен статус и богатства.

Двама души, живеещи на едно и също място, упражнявайки един и същи професии – единият е богат, а другият не. Някои райони могат да предлагат по-добри условия за забогатяване, но въпреки това може да се наблюдава как двама души с еднакъв бизнес имат различни съдби на едно и също място, но единият успява да забогатее, а другият – не. Това е знак, че богатството е резултат от определен начин на действие.

Науката на станеш богат

Богат/беден

Способността нещата да се правят по точно определен начин, не зависи от това дали човек има някакъв талант или не. Това е така, тъй като много хора, притежавайки някакъв талант – не успяват на натрупат богатство, а други със скромни дарби и талант – забогатяват.

Богатството не се дължи на икономичност или пестеливост. Има много стиснати хора, но въпреки това остават бедни, а хора, които са били разточителни – са забогатели.

Забогатяването не се дължи на това, човек да прави различни неща от останалите хора, защото съревноваващите се в един и същ бизнес правят едни и същи неща, и въпреки това едните не забогатяват, а другите – да.

Всички изброени факти до момента, ни навеждат на заключението, че забогатяването е резултат от точно определен начин на действие.

Ако забогатяването се свежда до определен начин на действие и ако подобни причини винаги предизвикват подобни следствия, тогава всеки мъж или всяка една жена, които действат по оказания начин, могат да забогатеят. Това свежда целия проблем до методите и компетенцията на една точна наука.

Тук следва въпросът – дали гореуказаният начин на действие е толкова труден за следване и е по силите на малцина?

Но това не може да е вярно, тъй като в гореспоменатите редове стана ясно, че всеки един може да забогатее (поне в рамките на природните продажби).

Без съмнение са необходими поне някакви минимални знания, предприемчивост и разбиране, но по отношение на природните дадености всеки човек, който може да достигне до същността на тези редове, със сигурност ще може да забогатее.

Както вече се спомена по-горе, не става дума и за среда и място на живеене. Разбира се, мястото има някакво значение (не може да отидеш в Сахара и да очакваш да развиеш бизнес, и следователно да забогатееш).

Забогатяването предполага работа с хора и съответно пребиваване на места, където живеят хора, с които да се работи. И ако тези хора са склонни да работят и да действат според намеренията ни, толкова по-добре.

Науката на станеш богат - Уолъс Уотлъс

Липсата на капитал не е пречка за забогатяване

Но дотук с влиянието на средата.

Ако поне един човек е забогатял в сферата, в която и определеният човек иска да се развива – то това означава, че и той може да забогатее.

Разбира се, човек ще се справи най-добре, ако се захване с бизнес или начинание, към което има страст или някаква дарба.
Освен това е добре да се избере такъв бизнес, съответстващ на средата или мястото, където се намира човек. Бизнесът със сладолед ще е най-добре да се развива в страна с топъл климат, отколкото някъде в някоя страна със студен климат.

Забогатяването не зависи от спецификата на бизнеса, а от умението нещата да се правят по-определен начин.

Липсата на капитал не е пречка за забогатяване.

Ако човек с голям капитал иска да увеличи богатството си, не е нужно да обмисля как да забогатява, тъй като той вече е богат.

Но ако даден човек е беден, това съвсем не означава, че не може да забогатее. Нужно е само да прави нещата по правилния начин.

Постави началото на тези процеси в сегашния си бизнес и на сегашното си място на живеене, като задвижиш нещата по нужния начин, който винаги води до успех. Започни да живееш в хармония със законите, които управляват вселената.

Източници:

Уолъс Д. Уотлъс

Тайната на успеха – науката да станеш богат (1910 г.)

Етикети:

За автора

Теодора Тенев

Казвам се Теодора Тенев, на 27 години. Завършила съм специалност ,,Маркетинг" в Русенския университет ,,Ангел Кънчев". Обичам да чета и пиша и това са едни от любимите ми занимания, които ме правят истински щастлива. Освен да пиша статии, до момента съм написала и книга, която се казва ,,Игрите на съдбата". Искам да се развивам в насока, която да може да ми позволи да пиша за неща, които ме вълнуват и искам да се докосна до хората чрез текстовете, които пиша.