Урок по настойчивост

За петдесет цента

11.12.2016

В книгата на Наполеон Хил „Мисли и забогатявай“, попаднах на една много поучителна история за силата на волята и как да не се отказваме дори когато ни казват не. Всъщност най-големите успехи идват тогава когато са ни затръшнали много врати, но ние не приемаме отказа и продължаваме да настояваме. Именно това разказва и историята на Дарби (продавач на застраховки), който е станал добър в професията си, припомняйки си всеки път една случка, на която е бил свидетел.

Урок по настойчивост за 50 цента – „не“ невинаги означава „не“

Един следобед г-н Дарби помагал на чичо си да мели жито в старомодна воденица. Чичото имал голяма ферма, в която живеели много ратаи. Вратата се отворила тихо и до нея застанало малко момиченце – дъщерята на един от ратаите. Чичото вдигнал поглед, видял детето и му се сопнал: – Ти пък какво искаш? Детето отвърнало плахо:

– Мама каза да и пратиш по мен петдесет цента.
– Как пък не! – викнал чичото. – Прибирай се веднага!
– Да, сър – рекло детето, без да мръдне от мястото си.
Чичото продължил да мели жито и бил толкова погълнат от работата си, че така и не забелязал, че детето още е там. Когато отново погледнал към вратата и видял малката, той отново се развикал:
– Нали ти казах да си вървиш у дома! Тръгвай, че ще те напляскам!
Момиченцето пак казало „да, господине“ – но не мръднало и сантиметър.
Чичото пуснал на земята чувала с жито, който тъкмо щял да изсипе в мелницата, хванал една дъска от бъчва и тръгнал към детето. Изражението на лицето му било недвусмислен сиг-
нал за надвиснала опасност. Дарби затаил дъх. Бил сигурен, че ще стане свидетел на нещо лошо. Знаел, че чичо му има къс фитил. Когато мъжът почти стигнал вратата, момиченцето бързо пристъпило напред, погледнало го в очите и изпищяло с все сили:
– МАМА ТРЯБВА ДА ПОЛУЧИ ТИЯ ПЕТДЕСЕТ ЦЕНТА!
Чичото спрял, погледнал детето, после бавно оставил дъската на земята, бръкнал в джоба си, извадил половин долар и му го подал. Малката взела парите и бавно започнала да отстъпва към вратата, без да сваля очи от мъжа, когото току-що била пова- лила в праха. След като момиченцето изчезнало, чичото седнал на един сандък и се вторачил през прозореца. Не помръднал повече от десет минути – размишлявал с благоговение над по- ражението, което току-що бил претърпял.

Етикети:

За автора

Виолета Петрова

Здравейте. Аз съм Виолета Петрова, съосновател на Списание VIP. Основните теми, по които пиша в списанието са в областта на личностното развитие, бизнеса и материали за интересни новини, на които попадам. За мен списанието не е работа. То е хоби, любов, семейство. Най-важното е да сме винаги иновативни, позитивни и упорити.