За нас

Иван Караиванов – Управител

Тел: 089 78 380 79

Е-майл: vankaraivanov@gmail.com
___________________________________________________________________________

Виолета Петрова – Мениджър Информационни технологии

Тел: 088 33 233 46

Е-майл: violetapetrova6@gmail.com

___________________________________________________________________________

Атанас Деспов – Редактор

Тел: 088 35 484 99

Е-майл: nas_d@abv.bg

___________________________________________________________________________

Мария Стоянова – Редактор

Тел: 088 55 431 48

Е-майл: maria_stoyanovaa@yahoo.com ___________________________________________________________________________

Ивелина Петрова – Редактор

Тел:

Е-майл: ivelina_v_petrova@abv.bg

___________________________________________________________________________

Христина Розова – Редактор

Тел: 088 33 533 10

Е-майл: tinka_vidal@abv.bg

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Надежда Георгиева – Редактор

Тел: 089 46 423 27

Е-майл: nadejda_rg@abv.bg

___________________________________________________________________________
Георги Кърчев – Редактор

Тел: 098 88 740 94

Е-майл: g_stefchev@abv.bg

___________________________________________________________________________

Божана Паскалева – Редактор

тел: 089 88 517 50

glitterlady@abv.bg

___________________________________________________________________________